• 2023-03-07

Chính Sách Bảo Mật

Trang Vàng Doanh Nhân cam kết tôn trọng và bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối.

Sau đây là giải thích chi tiết về cách mà Trang Vàng Doanh Nhân thu thập, tiếp cận, sử dụng và cung cấp (chỉ trong những trường hợp cần thiết) thông tin cá nhân của khách hàng.

A. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trang Vàng Doanh Nhân chỉ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách (bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ...) cho các mục đích sau:

- Phục vụ cho quá trình mua và giao nhận hàng hóa.

- Mọi thông báo liên quan đến đơn hàng.

- Gửi các chương trình khuyến mãi và tri ân.

- Giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm có thể quan tâm.

Mọi thông tin quý khách khai báo trên website và ứng dụng của Trang Vàng Doanh Nhân phải đảm bảo tính chính xác cũng như hoàn toàn hợp pháp.

Trang Vàng Doanh Nhân không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến pháp luật của các thông tin cá nhân mà quý khách đã khai báo.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trang Vàng Doanh Nhân thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân của quý khách với mục đích hoàn toàn phù hợp và tuân thủ tuyệt đối nội dung của "Chính Sách Bảo Mật" này.

Khi cần thiết, Trang Vàng Doanh Nhân có thể dùng những thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp để liên hệ trực tiếp với quý khách thông qua một số hình thức như thông báo đơn đặt hàng, gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, thông báo về vấn đề kỹ thuật, thông báo về các sự kiện sắp ra mắt hoặc thông tin tuyển dụng... trong trường hợp quý khách đăng ký nhận các thông báo này qua email.

Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu ở trên, Trang Vàng Doanh Nhân cam kết tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách ra ngoài hoặc cung cấp cho một bên thứ ba vì mục đích lợi nhuận.

Mọi thông tin cá nhân của quý khách đều sẽ được bảo mật trừ trường hợp Trang Vàng Doanh Nhân được các cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu. Khi đó, Trang Vàng Doanh Nhân sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu và các thông tin cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho tới khi Trang Vàng Doanh Nhân nhận được yêu cầu hủy bỏ từ quý khách hoặc do chính quý khách đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong mọi trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật an toàn trên máy chủ của Trang Vàng Doanh Nhân.

D. NHỮNG CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN NHỮNG THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

- Nhân viên bán hàng được cho phép thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách.

- Nhân viên xử lý đơn đặt hàng.

- Nhân viên marketing - những người giới thiệu các chương trình khuyến mãi đến quý khách.

- Nhân viên IT - những người phụ trách công việc cập nhật tin tức và xử lý các lỗi liên quan đến kỹ thuật phần mềm.

- Quản lý (admin) - những người thực hiện báo cáo doanh thu.

E. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP & QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Trường hợp quý khách muốn biết thêm chi tiết về hoạt động thu thập - lưu trữ - xử lý thông tin cá nhân liên quan đến mình, vui lòng liên hệ với Trang Vàng Doanh Nhân qua các cách thức sau đây:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÁT

- Địa chỉ: Thôn Gia Kè, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

- Số điện thoại (hotline): 0968 564 439

- Email: trangvangdoanhnhan@gmail.com

F. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ TIẾP CẬN THÔNG TIN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Quý khách được quyền tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình trên hệ thống Trang Vàng Doanh Nhân thông qua các phương thức sau đây:

- Quý khách có quyền xem, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua việc đăng nhập vào tài khoản trên Trang Vàng Doanh Nhân.

- Quý khách có quyền gửi yêu cầu hoặc khiếu nại về việc thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ cho một bên thứ ba/sử dụng sai mục đích/sử dụng sai phạm vi... đến Trang Vàng Doanh Nhân theo các phương thức liên hệ được nêu ở mục E nội dung này.

- Mọi yêu cầu cũng như khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của quý khách sẽ được Trang Vàng Doanh Nhân xác nhận và trả lời lý do, hướng dẫn khôi phục/bảo mật...