• 2023-03-07

Chính Sách Kiểm Hàng

- Khi nhận hàng từ Trang Vàng Doanh Nhân hoặc một bên vận chuyển thứ ba, quý khách được quyền kiểm tra và chỉ thanh toán nếu chính xác theo hình ảnh và thông tin công bố trên website/ứng dụng.

- Trường hợp hàng hóa quý khách nhận được không đúng so với đơn đã đặt, thiếu hụt số lượng hoặc có sự sai lệch trong hình ảnh/thông tin/công dụng theo nội dung mà Trang Vàng Doanh Nhân đã công bố trên website/ứng dụng, quý khách có quyền từ chối nhận hàng và phản ánh lại với Trang Vàng Doanh Nhân thông qua hotline 0968 564 439.

Lưu ý:

- Việc kiểm tra sẽ không bao gồm khui seal riêng của từng hàng hóa (gây ảnh hưởng tới tem dán niêm phong, bao bì…) hay kiểm tra sâu (sử dụng thử, ghi chép dữ liệu…).